מחולל לומדות

מחולל תכני למידה, מותאם Micro Learning, שמטרתו לקצר ולייעל תהליכי פיתוח תוכן (ללא ידע מקדים של המשתמש), ומאפשר לעצב חווית למידה משמעותית, ממוקדת ורלוונטית, בזמן קצר.

המשתמש יכול לפתח יחידות לימוד מבוססות HTML, לערוך ולפרסם אותן.
כל יחידת לימוד יכולה לכלול מספר פרקים, המכילים אינטראקציות שונות להצגת התוכן.